Nuus Flitse

Die ouderdomsgaping vir die mees bevredigende huwelik

Die vraag is: Watter ouderdomsgaping sal vir jou die meeste huweliksbevrediging en geluk verseker? En die antwoord is …….. geen ouderdomsgaping nie!!

Mense wat met jonger huweliksmaats getroud is word dikwels beny. Die vraag is egter of hulle op die lang duur net soveel huweliksbevrediging en geluk ervaar as paartjies van dieselfde ouderdom.

Navorsers het ondersoek hoe die ouderdomsgaping tussen huweliksmaats huweliksgeluk beïnvloed deur die volle verloop van die huwelik. Hulle het bevind dat mans aanvanklik meer tevrede is met jonger vroue en minder huweliksbevrediging ervaar met ouer vroue. Verrassend het vroue ook aanvanklik meer bevrediging met jonger as ouer mans ervaar. Vir beide mans en vrouens het huweliksbevrediging egter met tyd afgeneem by paartjies waar daar ‘n ouderdomsverskil voorgekom het, in vergelyking met dié wat dieselfde ouderdom was. Hierdie afname het die aanvanklike huweliksbevrediging van mans en vrouens wat met jonger huweliksmaats getroud is binne die eerste ses tot tien jaar van die huwelik ongedaan gemaak.

Luidens Prof Terra McKinnish, mede-outeur van die studie, kan dit onder andere daaraan toegeskryf word dat huwelikspare tussen wie groot ouderdomsverskille voorkom minder veerkragtig is in hul hantering van negatiewe ekonomies gebeure en invloede, as paartjies wat dieselfde ouderdom is. Die navorsers het tydens die projek sterk gefokus op  hoe huwelikspare op negatiewe ekonomiese tendense of ‘n anfname in die huishoudelike finansies reageer. Hulle het bevind dat paartjies waar daar ‘n groot ouderdomsverskil is, ’n baie groter afname in huweliksbevrediging ervaar het wanneer hulle met ekonomiese skokke gekonfronteer word, as dié met ‘n minimale ouderdomsverskil

Hoe groter die ouderdomsverskil, hoe meer handhaaf die huweliksmaats ook verskillende standpunte rakende sleutelkwessies soos om kinders te hê of hoe die huishoudelike begroting bestuur moet word. Met die verloop van tyd kan dit lei tot ernstige geskille in die huweliksverhouding. – Psyblog

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Agter
UA-87163025-1