Nuus Flitse

Word die menslike spesie dommer?

Epidemiologiese studies wys dat die verwerwing van opvoedkundige kwalifikasies deur sekere geenfaktore beïnvloed word. ‘n Groep navorsers uit Ysland, Nederland en die Verendigde Koningkryke het die geenfaktor geïdentifiseer wat ‘n rol speel in die opvoedkundige vlakke wat mense gedurende hul leeftyd geneig sal wees om te bereik. Hulle het bevind dat die algemene voorkoms van hierdie geenfaktor besig is om af te neem.

Vorige navorsing het reeds getoon dat hoe meer opvoedkundige kwalifikasies ‘n persoon het, hoe minder nasate sal hy geneig wees om te produseer. Sosiaal wetenskaplikes het hul kommer hieroor uitgespreek aangesien dit by implikasie beteken dat die menslike spesie besig is om minder intelligent te word.

Vir die doel van die huidige navorsing is gebruik gemaak van die genetiese genealogiese databasis wat die regering van Ysland besig is om saam te stel. Dit bevat die genetiese en opvoedkundige data van honderde, duisende mense wat in Ysland woonagtig is en dateer ongeveer een eeu terug.

Data van 1910 tot 1975 is gebruik om ‘n verband te vind tussen die aantal jare wat ‘n persoon op skool en universiteit deurbring teenoor die hoeveelheid kinders wat hy verwek het. Hierdie data is toe geneties ontleed en daar is bevind dat indien ‘n bepaalde geenfaktor aanwesig is, ‘n persoon waarskynlik meer jare op skool en universiteit sou deurbring.

Hierna is die hoeveelheid kinders van persone by wie hierdie geenfaktor aanwesig is nagegaan en daar is ‘n verband gevind tussen die aanwesigheid van hierdie geen en die geneigdheid om minder kinders te hê.  Die navorsers het verder bevind dat die bepaalde genetiese faktor met verloop van tyd minder algemeen voorgekom het, wat beteken dat minder en minder mense geneig sal wees om meer jare op skool of universiteit deur te bring. Die bevinding is sinvol in die lig daarvan dat reeds bevind is dat hierdie persone as ‘n groep minder kinders produseer.

Baie interessant is ‘n verdere bevinding dat persone by wie hierdie geen aanwesig wat nie meer jare op skool of universiteit deurgebring het nie, steeds geneig was om minder kinders te produseer.

Die navorsers kom tot die gevolgtrekking dat dieselfde geenfaktor wat mense dryf om meer opvoedkundige kwalifikasies te verwerf waarskynlik IK-vlakke onderlê. By implikasie beteken dit dat die menslike spesie dommer en dommer word. Hulle bereken dat ongeveer 0.04 IK punte per dekade verlore kan gaan. Indien hierdie tendens oor baie jare voortduur kan dit verreikende implikasies vir die menslike spesie inhou.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1