Nuus Flitse

Genetiese toetse kan by geboorte vermoëns en lewensukses voorspel

Verskeie tweelingstudies het reeds bewys dat intelligensie en persoonlikheid deur gene beïnvloed word.  Identiese tweelinge deel 100% dieselfde DNS.  Hulle lyk fisiek meer na mekaar en deel ook meer van dieselfde persoonlikheid-eienskappe as nie-identiese tweelinge, wat 50% DNS deel.   Tot nou toe kon die spesifieke gene wat betrokke is nie geïdentifiseer word nie.

’n Nuwe metode, bekend as poligenetiese telling, stel navorsers nou in staat om te toets of spesifieke geen-variasies by mense aanwesig is. Op grond hiervan kan indrukwekkende en akkurate voorspellings gemaak word oor hoe dit hulle gedrag in die toekoms gaan beïnvloed

Twee onlangse studies het hierdie metode gebruik om akademiese sukses te bepaal.  Die studies is gebaseer op vorige navorsing wat die geen-variante geïdentifiseer het van mense wat vir ‘n langer tydperk studeer het/op skool gebly het. Die hoofbevindings was besonder insiggewend:

  • Die poligenetiese tellings kon volwasse ekonomiese uitkomste voorspel, selfs nadat voorsiening gemaak is vir opvoedkundige prestasie.  Persone met hoër poligenetiese tellings het hoër opvoedkundige kwalifikasies behaal, het meer gesogte beroepe beklee, meer bates vergader en was meer suksesvol.
  • Korrelasies tussen gene en omgewingsfaktore het getoon dat kinders met hoër poligenetiese tellings in hoër sosio-ekonomiese huishoudings gebore is. Maar, selfs kinders wat in sosiaal swak omgewings gebore is, wat hoër poligenetiese tellings behaal het, was sosio-ekonomies ook meer suksesvol.
  • Die poligenetiese tellings kon as voorspeller gebruik word regdeur ’n persoon se lewensgang, vanaf die vroeë aanleer van taal en leesvaardighede, deur geografiese mobiliteit en keuse van ’n lewensmaat tot by finansiële beplanning vir aftrede.
  • Kinders met hoër poligenetiese tellings het vroeër begin praat, het op sewejarige ouderdom reeds oor beter leesvaardighede beskik en het persoonlike mylpale vroeër bereik. Hulle was ook meer geneig om beroepsmoontlikhede in die buiteland na te jaag, het finansieel beter beplan vir aftrede en het hul huweliksmaats uit beter sosio-ekonomiese omgewings gekies. Hulle het beter presteer op IK-toetse en het kognitief vinniger ontwikkel.  Hulle het ook beter gevaar t.o.v. interpersoonlike vaardighede.

Baie skaafwerk en verdere ondersoek is nodig voordat hierdie studies regtig prakties gebruik kan word, byvoorbeeld deur kinders vroeg reeds vir bepaalde tipes onderrig te selekteer op grond van hul poligenetiese tellings.

Gee jou mening

Lewer kommentaar

Jou e-posadres sal nie gepubliseer word nie.


*


Gaan Terug
UA-87163025-1